BYTYREALITY » Prihlásenie » Registrácia
Registrácia

Registrácia aj uverejnenie inzerátov sú bezplatné!

Registráciou získate možnosť zjednodušeného podávania a správy inzerátov a prístup k ďalším funkciám.
*Meno
Nezverejňovať pri inzerátoch
*Tel./Mobil
Nezverejňovať pri inzerátoch
Prihlasovacie údaje:
* Email:
Email nebude zverejnený, kontakt cez formulár.
* Heslo:
* Kontrola hesla:
Heslo musí obsahovať minimálne 8 znakov v alfanumericom tvare
Pozorne som si prečítal a bez výhrad súhlasím s pravidlami inzercie.
Pozorne som si prečítal a bez výhrad súhlasím s informáciami podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súčasne potvrdzujem, že som bol ako dotknutá osoba informovaný o svojich právach.
Vyplnením a odoslaním registračného formulára udeľujem prevádzkovateľovi BYTYREALITY.SK súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto elektronickom formulári (meno, telefón, emailová adresa), za účelom vytvorenia prístupu do užívateľskej zóny pre pridávanie inzerátov. Súhlas je daný na celú dobu platnosti registrácie a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a kedykoľvek tento súhlas môžem písomne odvolať.
VOP • Pravidlá inzercie • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
API   0
PPT   0
APT   0
PPZ   0
APZ   0
© 2024 BYTYREALITY.SK